İmplant

Kaybedilen dişlerin yerine konulması amacı ile çene kemiği içerisine yerleştirilen, çoğunlukla vida şeklinde yapay köklere dental implant denir. Dental implantlar tek diş eksikliğinde, boşluğa komşu dişlerin küçültülerek sabit protez (köprü) desteği olarak kullanılmasının arzu edilmediği durumlarda, çenenin en arkasındaki dişlerin olmadığı dolayısı ile sabit protez (köprü) yapılamayan durumlarda, hareketli (birey tarafından takılıp çıkarılan) protez yapımının arzu edilmediği durumlarda, tamamen dişsiz çenelerde, çene kemiğinin silikleşmesi sonucu total protez (damak) kullanımının zorlaştığı hatta imkansızlaştığı durumlarda protezin ağız içerisinde oynamasının sonlandırılması amacı ile kullanılırlar.

İmplantlar hangi maddeden yapılır ?

Günümüzde kullanılan dental implantların neredeyse tamamı titanyum esaslıdır. Titanyum doğada reaktif olarak bulunur.Birlikte kullanıldığı maddeye kolayca uyum sağladığı için, vücudun normalde yabancı maddelere karşı geliştirdiği iltihabi veya allerjik reaksiyonlar titanyum için gerçekleşmez. Bilinen en doku dostu materyal olan titanyum, modern tıpta vücuda yerleştirilen metal esaslı yapıların tamamının yapımında kullanılır.

 

İmplantlar ne kadar etkin ve güvenlidir ?

İlk uygulamaları yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan dental implantoloji, doğru planlama, kusursuz sterilizasyon ve cerrahi teknik, mükemmel protetik uygulama biraraya geldiğinde %98 başarı ile uygulanan, güvenilirliğini ispat etmiş bir yöntemdir.
Son yıllarda geliştirilen implant yüzeyi çalışmaları başarı oranını yükseltmeyi hedeflemiştir.

 

İmplant kimlere yapılabilir ?

Ağzındaki diş eksikliklerinin giderilmesini isteyen ve bazı kriterlere sahip olan herkese implant yapılabilir. Bu kriterlerden biri eksik diş veya dişlerin olduğu bölgedeki kemiğin durumudur. İmplantın sağlam ve sağlıklı olarak yerleşip tutunabilmesi için bu bölgede yeterli kemik yüksekliği bulunmalıdır. Ayrıca hastanın ağız bakımı iyi olmalı, dişeti problemleri ve iyileşmeyi olumsuz etkileyecek bir rahatsızlığı bulunmamalıdır. Dental implant uygulamaları için üst yaş sınırı yoktur. Alt sınır ise büyüme ve gelişimin tamamlandığı yıllardır.

İmplant uygulamaları için en önemli kriter,implant yerleştirilmesi planlanan bölgede yeterli miktar ve kalitede kemik dokusunun bulunmasıdır. Ayrıca bazı anatomik oluşumların implant yerleştirilmesini engeller konumda olmaması gerekir (Bölgenin implant yerleştirilmesine uygun hale getirilmesi için uygulanan rejeneratif ve rekonstüktif, ileri implantoloji teknikleri ile ilgili doktorunuzdan detayllı bilgi edinebilirsiniz.).

İmplant uygulanacak bireyin ağız hijyen alışkanlıklarının en üst düzeyde olması, Ağızda dişeti hastalığının olmaması, şayet varsa tedavi edilmiş olması, kontrol altında olmayan herhangi bir sistemik rahatsızlığının olmaması gerekir.

 

İmplantolojinin avantajları nelerdir ?

Klasik köprü protezlerinde komşu dişlerin küçültülmeleri sonucu dişlerde oluşan hasar implant uygulamalarında önlenmiş olur.

Sabit protez yaptırma şansını kaybederek , hareketli proteze mahkum olan bireyler, implant uygulamaları sayesinde sabit dişlere sahip olabilirler.

Üst çene total dişsizlik vakalarında, total protezin (damak) implantla desteklenmesi sayesinde damağı tamamen örtmeyen dolayısı ile bulantıya yol açmayan, tat kaybına neden olmayan daha sağlıklı protez uygulamaları yapılabilir.

Silikleşmiş çene kemiği nedeni ile protezleri ağızlarında aşırı oynayan ve bu nedenle rahat fonksiyon göremeyen hatta konuşamayan bireylerin protezleri implant destekli hale getirilerek stabil kılınabilir.

Diş çekimini takiben çene kemiklerinde oluşan rezorbsiyon (erime) implant uygulamaları sonrasında önemli miktarda önlenmiş olur.

Geri