Süt dişleri, gelişimleri çocuk anne karnındayken başlayan, ve doğumundan 6 ay sonra ağızda sürmeye başlayıp 3 yaşında tamamlanan toplam 20 adet diştir. Çocuk 6 yaşına gelene kadar ağzında yalnızca süt dişleri bulunur.
Hem çocuğun yaşının küçük olması ve diş fırçalamasını etkin yapamaması, hem de süt dişlerinin yapılarının sürekli dişlerin yapısından daha ince ve kırılgan olması sebebiyle süt dişlerinde çürük, çürüğün oluşturduğu madde kaybından ötürü az da olsa yer kaybı ve çürüğün ilerlemesi ve kaybedilmesiyle dişlerin erken kaybı ve yer kayıpları sıklıkla görülür.

Süt Dişlerinin Ağızda Kalmasının Önemi Nedir?

Estetik açıdan önemi
Özellikle ön bölge dişlerinin erken yaşlarda (3- 4 yaşlarında) kaybedilmesi, çocukta estetik probleme ve hatta psikolojik sorunlara neden olabilir. 6-7 yaşlarında bu dişlerin kaybı fazla bir problem teşkil etmez; çünkü zaten bu yaş grubu çocuklarda, süt dişlerinin değişme yaşı gelmiştir.

Konuşma açısından önemi
Ön dişlerin bazı seslerin çıkmasında önemli katkısı vardır. Bazı sesler, dilin bu bölge dişlerinin arka yüzeylerine değmesiyle oluşur. Ön grup dişlerin kaybında çocukta s,f,v,z,t,d seslerinin bozuk çıkması söz konusu olur.

Çiğneme açısından önemi
Çok derin çürüklerde ve fazla diş kayıplarında, bu bölge kullanılamadığı için çiğneme yetersiz kalır;bu, çiğneme kaslarının aktivasyonunda düşüşe sebep olabilir .Yetersiz çiğnemeden ötürü, sindirim bozuklukları da oluşabilir.

Sürekli dişlerin sürmesinde rehber olmaları
Süt dişleri, sürekli dişlerin sürmesinde rehber görevi yapar. Erken kayıplarda, üzerindeki rehber dişi kaybeden sürekli diş, normalde olması gereken yerin dışında bir yerden sürebilir. Bu da, ortodontik bozukluklara yol açar.

 

Tüm bu nedenlerden ötürü, çocuk ilk dişlerinin çıkmaya başladığı andan itibaren diş hekimini ziyaret etmeli, 6 ayda bir kontrole gelmelidir ve gerekiyorsa dişler mutlaka tedavi edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır.